Kiireettömän sairaanhoidon hoitoonpääsytiedote

Julkaistu 9.10.2019 klo 11.50

Perusturvaliikelaitos Saarikan kiireettömän sairaanhoidon hoitoonpääsytiedote lokakuu 2019

Puhelinyhteys   Virka-aikana välittömästi.
terveyskeskukseen   Lääkärin vastaanotoilla on
  puhelimen takaisin
  soittojärjestelmä / noudata
  saamiasi ohjeita.
Hoidon tarpeen määrittely   Puhelimitse välittömästi.
  Kaikissa vastaanoton palvelu-
  pisteissä sairaanhoitajan vas-
  taanotolla 1-3 arkipäivän 
  kuluessa.
Lääkärin vastaanotto   Saarikassa lääkärin vastaan-
  otoilla, työterveyshuollossa,
  mielenterveystoimistossa,
  neuvoloissa sekä koulu- ja
  opiskeluterveydenhuollossa
  pääsääntöisesti 1-4 viikossa.
Sairaanhoitajan ja tervey-   1 arkipäivästä 3 viikkoon,
denhoitajan vastaanotto   riippuen hoidon tarpeesta.
Terapiapalveluiden eri-   1 viikosta 6 kuukauteen,
tyistyöntekijöiden sekä   riippuen hoidon tarpeesta.
mielenterveys - ja
päihdehuollon ammatti-
henkilöiden vastaanotot