Ohjeet asiakkaalle

Tälle sivulle on koottu Saarikan palveluja käyttäville asiakkaille/potilaille sekä heidän omaisille olennaista tietoa asiakkaan/potilaan asemasta ja oikeuksista sekä vaikutusmahdollisuuksista Saarikan palveluihin ja omaan terveyteen ja hyvinvointiin.