Vaaratilanneilmoitus

Potilaan, asiakkaan, asukkaan tai läheisen vaaratilanneilmoitus

Huomatessanne puutteita potilas-, asukas- tai asiakasturvallisuudessa ottakaa asia puheeksi kyseisen yksikön henkilökunnan kanssa.Henkilökohtaisen palautteen lisäksi Perusturvaliikelaitos Saarikassa on käytössä potilaan, asiakkaan tai asukkaan tekemä vaaratilanneilmoitus. Myös läheisenä voitte tehdä vaaratilanneilmoituksen.

Voitte tehdä havainnostanne ilmoituksen joko yksikössä olevalla ilmoituslomakkeella tai www.saarikka.fi sivujen kautta alla olevalla sähköisellä ilmoituslomakkeella.

Ilmoituksen voitte tehdä nimettömänä tai yhteystiedoilla kirjattuna. Paperisia ilmoituslomakkeita ja palautuskuoria on saatavilla Saarikan yksiköistä. Molemmat ilmoitukset ohjautuvat käsittelyyn potilasturvallisuuskoordinaattorin kautta.

Vaaratapahtumailmoitusten käsittelyssä tavoitteena on potilas-, asiakas- ja asukasturvallisuuden parantaminen ja Saarikan toiminnan kehittäminen.

Huomioitavaa on, että henkilökohtaista hoitoa koskevia asioita ei käsitellä tämän vaaratilanneilmoitusjärjestelmän kautta.