Lomakkeet

Ilmoitus terveysaseman vaihtamisesta

eTerveyspalvelun lomakkeet

Valtuutus alle 12- vuotiaan puolesta asiointiin

Valtuutus 12-18 – vuotiaan puolesta asiointiin

Valtuutus yli 18 –vuotiaan puolesta asiointiin

Puolesta asioinnin muutos- tai peruutusilmoitus

eTerveyspalvelun asiakasohje

Arjen tuen ja vammaispalvelujen lomakkeet

Elämänkulkulomake

Hakemus ikäihmisten asumispalveluun tai perhehoitoon

Hakemus vammaisten/mielenterveyskuntoutujien asumispalveluun tai perhehoitoon

Hakemus henkilökohtaisesta avusta

Hakemus toimintakeskuspalveluihin

Omaishoidontukihakemus

Palvelu- ja hoitosuunnitelmalomake (asumispalvelut)

Palvelu- ja hoitosuunnitelmalomake (kotihoito)

Sopimus vapaaehtoistyöstä

Vammaispalveluhakemus

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalveluhakemus

Lapsiperheiden ja aikuisten sosiaalipalveluiden lomakkeet

Lapsiperheiden kotipalveluhakemus

Lapsiperheiden kotipalvelumaksun alennushakemus

Pyyntö palvelutarpeen arvioimiseksi

Lastensuojelun lomakkeet

Pyyntö palvelutarpeen arvioimiseksi

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoitus

Potilaan/asiakkaan kohtelu/hoito muistutuslomakkeet

Asiakaslain mukainen muistutuslomake (PDF)

Potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus (täytettävä PDF)

Rekisteritietolomakkeet

Hakemus kuolleen henkilön potilastietojen luovuttamisesta

Rekisteritietojen korjaamispyyntö

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Selvityspyyntö omien henkilötietojen käsittelystä