Potilas- ja asiakasturvallisuus

Potilas/asiakasturvallisuus on keskeinen osa hoidon ja palvelun laatua.

Potilas/asiakasturvallisuudella tarkoitetaan niitä periaatteita ja toimintoja, joiden tavoitteena on varmistaa hyvä, laadukas ja turvallinen hoito ja palvelu. Tavoitteena on, että potilaat ja asiakkaat saavat hyvää ja turvallista hoitoa.

Joskus hoito ei kuitenkaan suju toivotulla tavalla ja potilaalle saattaa aiheutua hoidosta ylimääräistä haittaa. Potilaalle tai asiakkaalle vahingollinen hoito ei ole koskaan henkilökunnan tarkoituksena, vaan syynä ovat usein työntekijästä riippumattomat tekijät tai häiriöt toimintatavoissa tai järjestelmissä.

Jos huomaat puutteita potilas-, asukas- tai asiakasturvallisuudessa, ota asia heti puheeksi kyseisen yksikön henkilökunnan kanssa. Vaaratilanteisiin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä myös yksikön esimieheen tai vastaavaan lääkäriin. Vaaratilanteen sattuessa kerrotaan siitä avoimesti potilaalle ja hänen niin toivoessaan myös läheisille. Tilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset käydään läpi sovitun menettelytavan mukaan potilaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa luottamuksellisesti.

Henkilökohtaisen palautteen lisäksi Saarikassa on käytössä potilaan, asiakkaan tai asukkaan tekemä vaaratilanneilmoitus. Myös läheinen voi tehdä vaaratilanneilmoituksen. Voit  tehdä ilmoituksen joko yksikössä olevalla ilmoituslomakkeella tai sähköisellä vaaratilanneilmoituslomakkeella.  Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä. Ilmoitukset ohjautuvat käsittelyyn potilasturvallisuuskoordinaattorin kautta.

Vaaratapahtumailmoitusten käsittelyssä tavoitteena on potilas-, asiakas- ja asukasturvallisuuden parantaminen ja Saarikan toiminnan kehittäminen.

Huomioitavaa on, että henkilökohtaista hoitoa koskevia asioita ei käsitellä tämän vaaratilanneilmoitusjärjestelmän kautta.