Asumispalvelut

Asumispalvelut ja ympärivuorokautinen hoiva

Asumispalvelu- ja hoivayksiköissä tarjotaan kodinomaista, turvallista ja virikkeellistä, toimintakykyä ylläpitävää ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa elämän loppuun saakka. Palvelu sisältää myös kotihoitoa tukevaa asiakkaiden kokonaistilanteen kartoitusta ja arviointia, intervallihoitoa, lyhytaikaista jatkohoitoa sekä kuntoutusta.

Asumispalveluja järjestetään voimavaroja tukevassa ja viihtyisässä ympäristössä ikäihmisille, jotka eivät enää pärjää itsenäisesti tai kotihoidon ja omaisten tuella kotona. Pienkodeissa ja tavallisessa palveluasumisessa yöaikaista turvallisuutta tuetaan yöpartion käynneillä ja ympärivuorokautisessa hoivassa on läsnä oleva yöhoitaja.

Asumismuoto voi olla vuokra-asunto pienkodilla, tavallisessa palveluasumisessa tai ympärivuorokautisessa tehostetussa palveluasumisessa.

Palvelua tarjotaan palveluohjauksen kriteerit täyttäville ikäihmisille, jotka turvattomuuden tai toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi tarvitsevat päivittäin runsaasti apua useissa arjen toiminnoissa tai säännöllisesti ohjausta ja valvontaa.

Palvelu perustuu palvelu- ja hoitosuunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä asiakkaan, omaisen ja omahoitajan kanssa. Suunnitelmassa huomioidaan asukkaan hoitoon, hoivaan ja kuntoutukseen liittyviä tarpeita.

Omaiset ja vapaaehtoiset ovat tärkeä osa asukkaan hyvinvointia ja heille on mahdollisuus osallistua toimintaan.

Tavallisen palveluasumisen opas asukkaille ja omaisille

Ympärivuorokautisen hoivan opas asukkaille ja läheisille 8.7.2019

Palvelu- ja hoitosuunnitelma, asumispalvelut (PDF)

Asiakkaan elämänhistorialomake (PDF)

Hakemus ikäihmisten asumispalveluun tai perhehoitoon

Lyhytaikaishoito Saarikan ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä