Hyvinvointineuvola

65- vuotiaiden terveyskartoitus ja matalan kynnyksen neuvonta ja ohjauspalvelut

65-vuotiaille lähetetään sähköinen/paperinen terveyskysely. Kyselyvastausten pohjalta terveydenhoitaja kartoittaa asiakkaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita. Terveydenhoitaja antaa kyselyvastausten perusteella palautteen asiakkaalle sekä jatko-ohjauksen kirjallisesti/puhelimitse. Tarvittaessa terveydenhoitaja kutsuu vastaanotolle.

Terveyskartoituksen tarkoituksena on saada kokonaiskuva tämänhetkisestä terveydentilasta, tunnistaa ja ehkäistä riskitekijöitä. Terveyskartoituksella kootaan myös tietoa tulevien palvelutarpeiden kartoittamiseksi. Tarkastuskäynti voi tarvittaessa johtaa kohdennettuihin palveluihin ( esim. fysioterapeutti, muistihoitaja, päihdehoitaja, sosiaaliohjaaja, lääkärin vastaanotto, diabeteshoitaja).

65-vuotiaiden terveyskartoituksen rinnalla elämäntapaohjaukseen saa apua myös muut kuin 65-vuotiaat. Terveydenhoitaja Kirsi Rühlmann on tavattavissa Saarijärvellä hyvinvointipisteessä, osite Nahkurintie 3,  perjantaisin klo 9-11. Muissa Saarikan alueen kunnissa hän on tavattavissa jokaisessa kunnassa kuukauden ensimmäisellä viikolla. Tarkoituksena on antaa neuvontaa, tukea ja ohjausta oman terveyden ylläpitämiseen. Hyvinvointineuvolan kautta järjestetään myös elämäntaparyhmiä elintapasairauksien riskissä oleville.


Alla olevasta linkistä pääset vastaamaan 65 vuotiaiden terveyskyselyyn.
65 vuotiaiden terveyskysely v. 2021


Hyvinvointipisteiden terveydenhoitajan vastaanotoilla saa pienimuotoista apua ja tukea arjen toimintaan. Terveydenhoidolliset toimenpiteet on keskitetty terveysasemille, mutta mm. verenpaineseurannassa voi käydä hyvinvointituvalla. Tarvittaessa ohjataan terveydenhuollon ammattilaisen arvioon.

Hyvinvointipisteiden toimintaan kuuluu mm.

  • verenpaineen mittausta ja seurantaa
  • kuulokojeiden  paristojen/ letkujen myyntiä ja vaihdossa avustamista      
  • opastusta verensokeri/verenpainemittareiden käytössä
  • opastusta/ vinkkejä terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen
  • tietoa ohjatuista ryhmistä ja liikuntaharrastuksista
  • tarvittaessa soitetaan ajanvarauksia lääkärin vastaanotolle ym. terveyteen ja arjen askareissa liittyvää opastusta ja materiaalin jakoa
  • apua lomakkeiden ja hakemusten täytössä
  • pyritään järjestämään luentoja/ asiantuntijatapaamisia asiakkaiden toiveiden mukaan
  • ja ennen kaikkea Kuuntelua ja ratkaisuja asiakkaiden iloissa ja murheissa!