Saarikassa kevennetään ikäihmisten palvelurakennetta kotona asumista vahvistamalla

Julkaistu 4.2.2019 klo 13.08

Saarikassa kevennetään ikäihmisten palvelurakennetta kotona asumista vahvistamalla

Syksyllä 2018 liikelaitoksen johtaja asetti työryhmän, jonka tavoitteena oli pohtia keinoja, joilla kotona asumista voitaisiin edelleen vahvistaa. Työryhmä ja sen alatyöryhmät tekivät kovasti työtä, jota päätettiin jatkaa Saarikan sisäisessä projektissa maaliskuun 2019 loppuun saakka.

Miksi kotona asumisen ensisijaisuutta ja palvelurakenteen keventämistä tavoitellaan?

Palvelurakenteen keventämisen taustalla on useita tekijöitä, joista ensimmäinen on ikäihmisten oma toive. Suurin osa ikäihmisistä haluaa asua mahdollisimman pitkään omassa kodissa. Toinen tekijä on nyt jo meillä osin näkyvä henkilöstön saatavuuden haaste. Työikäisten määrä vähenee ja raskaat palvelut sitovat aina enemmän käsipareja kuin kevyemmät, joten työvoiman puute edellyttää painopisteen siirtämistä kotona asumisen tukemiseen. Viimeisenä tekijänä on taloudellinen näkökulma. Ympärivuorokautisen palveluasumisen vähentämisestä saatavilla säästöillä voidaan tuottaa suuremmalle joukolle palveluita omiin koteihin.

Vähän mennyttä ja tulevaa ikäihmisten palveluiden kehittymisestä

Sote palveluiden rakenteen keventämisen linjaukset luotiin Saarikan alkumetreillä, jolloin tunnistettiin alueen väestön tarpeet, väestörakenteen muutos ja taloudelliset haasteet. Palvelurakenteen muuttamista pystyttiin toteuttamaan palveluohjauksen ja kotihoidon kehittämisen, varhaisen tuen palvelukokonaisuuden vahvistamisen ja laitoshoidon purkamisen kautta. Muutostyön keinot ja välineet olivat konkreettisia ja vaikutuksiltaan laajoja. Paljon onkin jo saatu aikaan.

Kuntoutuspalveluita kehitettiin maakunnallisen Sote 2020 – hankkeessa ja Saarikkaan perustettiin Karstulaan kuntoutusyksikkö ja siten lisättiin kuntoutusosaamista ja kuntoutuspaikkoja alueella. Kuntoutuspalvelut kokonaisuudessa tukeekin tänä päivänä omalla toiminnallaan vahvasti kotona asumisen tavoitetta.

Terveyshyötyarvio- hankeessa on tehty Saarikassa uraauurtavaa työtä terveyshyödyn ja riskitekijöiden tunnistamisen saralla. Terveyshyötyarvion kautta saadaan tietoa päätöksenteon tueksi ja myös potilaat saadaan mukaan pohtimaan elintapoja ja hoidon suunnittelua.  Digitalisaatio tulee muuttamaan sote palveluiden tuottamista ja tukemaan myös Saarikan tavoitteita palvelurakenteen keventämisestä.

Kotihoidon kehittämistä jatkettiin maakunnallisen Kukoistava kotihoito – hankkeen kautta. Hankkeessa yhdenmukaistettiin maakunnallisesti kotihoidon palveluiden toimintamalleja ja palveluohjauksen käytäntöjä, kehitettiin kotikuntoutusta ja kotiutumista sekä haettiin uusia välineitä tiedolla johtamiseen. Kotihoidon kuntoutustiimin perustaminen on tämän hankkeen aikana toteutettu asiakkaille näkyvin uudistus. 

Kerro omia näkemyksiäsi palvelurakenteen keventämisestä

Syksyn 2018 työskentelyn yhteydessä huomattiin, että muutokseen tarvittavien keinojen määrä on vähentynyt. Ilman laajamittaista toimijoiden yhteistyötä kotona asumisen ensisijaisuus ja palvelurakenteen keventäminen eivät onnistu.  On myös selvää, että Sote palveluiden kehittäminen ei yksin riitä vaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja omahoitoon tulee saada mukaan koko kuntayhteisö toimijoineen.

Vuoden alusta alkaneen palvelurakennemuutosprojektin tarkoituksena on luoda toimenpideohjelma vuoteen 2020, jonka tavoitteena on vahvistaa ikäihmisten kotona asumista. Projektin aikana käytävien keskustelujen ja kohtaamisten kautta olisi tarkoitus muodostaa yhteinen tahtotila, suunta ja konkreettiset toimenpiteet kotona asumisen ensisijaisuudelle. Näihin keskusteluihin kaikki alueen kuntalaiset ja toimijat ovat tervetulleita.

Saarikkalaisille on lähetetty henkilökohtainen linkki sähköpostilla, johon toivotaan paljon ideoita ja ajatuksia kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja omahoidosta. Vastaajien kesken arvotaan tyky -seteleitä.

Lisäksi Saarikan www. sivuille on avattu avoin palautekanava, jolla on mahdollisuus kertoa ideoita ja ajatuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja kotona asumisen mahdollisuuksien parantamisesta.

Kiitos osallistumisesta!

Löydät palautekanavan  www.saarikka.fi etusivulta otsikolla:

Arki omissa käsissä - ideoita ja ajatuksia