Lapsiperheiden kotipalvelut

Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä apua lapsiperheiden äkilliseen tarpeeseen tai arjessa selviytymiseen.

Lapsiperheiden kotipalvelua tilataan vastaavan perhetyöntekijän kautta.

Kotipalvelun myöntämisen kriteereitä ovat :

 • vanhemman sairastuminen tai vammautuminen
 • raskauteen ja synnytykseen liittyvät tilanteet (esim. suurperhe, lapsen sairaus tai vammaisuus)
 • äkillinen elämänmuutos
 • vanhemman uupumus
 • lapsen sairaus tai vammaisuus
 • välttämätön asiointi esim. sairaala tai terapiakäynti
 • perheen arkirutiinien sujuvuuden vahvistaminen

Lapsiperheiden kotipalvelua ei anneta:

 • pitkäkestoiseen päivittäiseen lastenhoitoon
 • pelkkään siivoukseen
 • äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta
 • kotona tehtävän etätyön, opiskelun ja harrastuksen vuoksi
 • henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen