Apuvälineet

Apuvälinepalvelujen avulla tuetaan asiakkaan kotona selviytymistä toimintakykyisenä mahdollisimman pitkään, korjataan toimintavajauksia sekä ennaltaehkäistään tapaturmia.

Apuvälinepalvelut toimivat käyttäjälähtöisesti ja yhtäläisin perustein. Tehokkaasti ja ammattitaitoisesti toteutettu palvelu takaa sen, että kuntalainen saa apuvälineen käyttöönsä todetun apuvälinetarpeen mukaisesti asuinpaikasta riippumatta ja että apuvälineet tukevat käyttäjänsä itsenäistä suoritutumista.

Apuväline lainataan määräajaksi, asiakas saa Effector-ohjelmasta lainaussopimuksen, josta käy ilmi laina-aika, yhteystiedot, laina-ehdot ja palautusmenettely. Apuvälinepalveluun liittyvät käytönopetus ja luovutus, käytön seuranta, huolto ja korjaus, apuvälineiden kilpailutus, hankinta ja ylläpito.