Päivystys

Päivystys on tarkoitettu välitöntä ensiapuhoitoa tarvitseville.

Päivystysvastaanotolla potilaat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä. Ajanvaraus suositeltavaa ennen vastaanotolle tuloa.

Lievimmissä sairauksissa tulee arkisin päiväsaikaan ensisijaisesti hakeutua oman alueen terveyskeskuslääkärille tai muulle hoitavalle lääkärille.

Päivystys ja ensiapu

Terveyskeskuspäivystys

Suun terveydenhuollon päivystys

Sosiaalipäivystys

Eläinlääkäripäivystys

Kriisikeskus Mobile