Työterveyshuolto

Saarikan työterveyshuolto tarjoaa työterveyshuoltopalveluja alueensa yrityksille ja niiden työntekijöille sekä yrittäjille ja maatalousyrittäjille. Työterveyshuollon palvelut tuotetaan moniammatillisen työryhmän avulla. Työryhmäämme kuuluu työterveyslääkäreitä , työterveyshoitajia, työfysioterapeutteja, työpsykologeja sekä terveyskeskusavustajia.

Toiminnan lähtökohtana on mahdollisimman hyvä yhteistyö asiakasyrityksen johdon, esimiesten, työntekijöiden, työsuojeluorganisaation ja työterveyshuollon välillä. Yhteinen tavoitteemme on edistää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä työntekijän terveyttä ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa ja ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia.

Palvelut

Työterveyshuoltosopimus

Työpaikkaselvitys

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työyhteisötyö

Työterveystarkastus

Sairaanhoito

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki

Työttömien terveystarkastukset