Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki (työkyvyn hallinta) on työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyötä, jolla edistetään työkykyä ja ehkäistään työkyvyttömyyttä. Työpaikka ja työterveyshuolto sopivat ja laativat kirjallisesti työkyvyn hallinnan toimintakäytännön, joka perustuu työpaikan tarpeisiin.

Yhteistyössä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon kanssa pyritään havaitsemaan työkykyä uhkaavat ongelmat mahdollisimman varhain.  Työterveyshuollon moniammatillinen tiimi osallistuu työkyvyn kartoittamiseen ja yhdessä työnantajan ja työntekijän kanssa etsii vaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi.

Työterveysneuvottelu on yksi työkyvyn varhaisen tuen toimintakäytännöistä.
Työterveysneuvottelussa sovitaan työntekijän työkykyä tukevista järjestelyistä yhteistyössä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon kanssa.  Työterveysneuvottelun yhteisenä tavoitteena on paras mahdollinen tuki työntekijän työkyvyn alentuessa; keskiössä on työntekijän toimintakyky suhteessa työn vaatimuksiin.