Työpaikkaselvitys

Työterveyshuoltotoimintaa aloitettaessa tehdään työpaikalla työpaikkaselvitys. Työpaikkaselvityksen tarkoituksena on tutustua työpaikkaan ja siellä tehtävään työhön, kartoittaa työn mahdolliset altisteet, kuormitustekijät ja terveysriskit sekä toimia pohjana työpaikalle järjestettävien työterveyshuoltopalveluiden suunnittelulle. Työpaikkaselvityksen perusteella työterveyshuolto antaa suosituksia työolosuhteiden parantamiseksi sekä neuvoo ja ohjaa työhyvinvoinnin edistämisessä työpaikalla.Työpaikkaselvitys tarkentuu määräajoin tai tarpeen mukaan tehtävien työpaikkakäyntien ja muun yhteistyön perusteella

Työpaikkaselvitys on edellytys kelan myöntämälle korvaukselle työterveyshuollosta aiheutuvista  kustannuksista