Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työterveyshuolto laatii yhdessä asiakasyrityksen edustajien kanssa työpaikkaselvitykseen ja työpaikan tarpeisiin perustuvan työterveyshuollon toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma ohjaa työterveysyhteistyötä ja muuta työterveyshuollon toimintaa. Toimintasuunnitelma päivitetään säännöllisesti ja sen toteutumista arvioidaan yhdessä työpaikan edustajien kanssa.

Voimassa oleva työterveyshuollon toimintasuunnitelma on edellytys Kelan myöntämälle korvaukselle työterveyshuollosta aiheutuviin kustannuksiin.