Työterveyshuoltosopimus

Näin se käynnistyy

Yritys tai yrittäjä / maatalousyrittäjä voi liittyä työterveyshuoltoon ottamalla yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse palveluvastaavaan tai työterveyshoitajiin. Yhteystiedot löytyvät alla olevasta linkistä. Lähetämme asiakkaalle sopimuslomakkeen sekä tietopaketin palveluistamme. Sopimuksen laatimisen yhteydessä kullekin asiakasyritykselle/ yrittäjälle / maatalousyrittäjälle nimetään oma työterveyshoitaja, joka yhteistyössä työryhmän kanssa vastaa palveluiden suunnittelusta ja toteutuksesta.
KELA korvaa osan työterveyshuollosta syntyvistä kustannuksista työnantajalle, yrittäjälle tai maatalousyrittäjälle.

Kelan tietoa työterveyshuollosta http://www.kela.fi/tyoterveyshuolto

Työterveyslaitos:
tietoa työterveyshuollosta https://www.ttl.fi/tyontekija/tyoterveyshuolto/