Työterveystarkastus

Terveystarkastuksissa arvioidaan ja tuetaan työkykyä, arvioidaan kuntoutustarvetta, edistetään terveellisiä elämäntapoja, annetaan tietoa työn riskeiltä suojautumiseksi ja kerätään tietoa työstä.

Terveystarkastusten tiheys ja sisältö määräytyy työn altisteiden ja kuormitustekijöiden mukaisesti ja on määritelty kunkin työpaikan työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa.