Työyhteisötyö

Työyhteisötyön asiantuntijana toimii työterveyspsykologi yhteistyössä muun työterveyshuollon toimijoiden ja työpaikkojen kanssa. Hän osallistuu tarvittaessa työpaikkaselvityksiin ja voi olla mukana työpaikan ongelmatilanteita käsittelevässä neuvottelussa. Työpsykologi myös arvioi työn psyykkisiä ja sosiaalisia kuormitustekijöitä sekä yksilö- että työyhteisötasolla.