Mäntykoti

Mäntykodin palvelukeskuksessa järjestetään tuettua asumista ja ympärivuorokautista hoivaa ikäihmisille. Juurelassa ja Käpylässä on 10 tuetun asumisen paikkaa, Havulassa 6 Oksalassa 10 ympärivuorokautisen hoivan asuntoa. Oksalan tiloissa sijaitsee lisäksi kaksi lyhytaikaista hoitopaikkaa. Palvelukeskuksen alueella toimii myös yksityinen Honkalan yksikkö, jossa on 10 asukaspaikkaa. Yksikön omistaa Viivi Kokkinen.

Asukkaat tulevat palveluohjauksen kautta ja jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja hoitosuunnitelma.

Mäntykodin toiminnassa noudatetaan Saarikan yhteisiä linjauksia ympärivuorokautisesta hoivasta, josta löytyy lisätietoa ympärivuorokautisen hoivan oppaasta ja Mäntykodin omavalvontasuunnitelmasta.

Omavalvontasuunnitelma

Ympärivuorokautisen hoivan opas

Palvelu- ja hoitosuunnitelmalomake

Elämänkulkulomake

Vastuuhenkilöt
vs.palveluvastaava Laura Kuusela, puh. 044 459 8709, vs.vastaava hoitaja Kirsi Nuutinen, puh. 044 459 6167