Oksalan päiväkeskus

Oksalan päiväkeskuksessa toimintaa on kerran viikossa torstaisin. Osa ryhmästä on puolipäiväinen ja soveltuu mm. heille, jotka eivät kuntonsa vuoksi jaksa olla toiminnassa mukana koko päivää.


Ohjaajia Oksalassa on 2: Sirpa Kukkonen ja Pirjo Kauppinen. Päiväkeskuksella on aktiivista yhteistyötä mm. eri vapaaehtoisten, eläkeläisjärjestöjen, seurakunnan kanssa.

Asiakkaaksi päiväkeskukseen tullaan palveluohjauksen kautta. Palveluohjaaja on käynyt kotona keskustelemassa kotona pärjäämisestä ja asioista, jotka parantavat tai pitävät yllä kuntoa ja terveydentilaa. Samassa yhteydessä palveluohjaajan kanssa on mietitty miksi hän suosittelee tai ohjaa päivätoimintaan: onko tarve peseytymiselle turvallisissa olosuhteissa vai tukemaan fyysistä kuntoa ja liikkumista, terveydenhoidolliselle seurannalle tai mielialaan liittyvää tuen tarvetta.


Kotikäynin jälkeen palveluohjaaja kertoo ohjaajille uudesta asiakkaasta, jolloin ohjaajat tietävät soittaa ja sopia päivätoiminnan alkamisesta. Ohjaajien kanssa sovitaan käyntipäivään liittyvistä asioista palvelun alkaessa.

Vastuuhenkilöt
Palveluvastaava Seija Nieminen-Lahti puh. 044 711 4537