Aikuisten sosiaalipalveluiden sosiaalityö, Karstula

Sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalityö, neuvonta ja ohjaus sekä tarvittavien palvelujen järjestäminen . Hakemuksen,  pyynnön tai ilmoituksen perusteella tehdään sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen selvitys  ja asiakassuunnitelma.
Sosiaalityö perustuu asiakassuunnitelman mukaiseen suunnitelmalliseen muutostyöskentelyyn. Tarkoituksena on tukea ja ohjata asiakasta tilanteissa, joissa arjen hallinta uhkaa vaarantua tai on vaarantunut. Työllistämiseen liittyvät tehtävät, TYP-työskentely, sosiaalinen kuntoutus.

Yhteystiedot

Karstula, Kyyjärvi
sosiaalityöntekijä Päivi Krook,
puh. 044 459 6638

Vastuuhenkilöt
Palveluvastaava Tiina Mankonen 044 459 8327