Uusjokelan päiväkeskus

Uusjokelan päiväkeskuksessa Karstulassa toimintaa on säännöllisesti 3 päivänä viikossa; tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Päiväkeskuksen kautta järjestetään myös Vastingilla toimivaa kerhotoimintaa perjantaiaamuisin. Keskiviikon ja Perjantain ryhmään on mahdollisuus osallistua myös puolipäiväisesti - se soveltuu mm. heille, jotka eivät kuntonsa vuoksia jaksa olla toiminnassa mukana koko päivää.

Ohjaajia Uusjokelassa on 2: Tarja Tammelin ja Arja Pulkkanen. Uusjokelassa tehdään paljon yhteistyötä Karstulan kuntoutusyksikön kanssa ja mm. yksikön fysioterapeutti ja toimintaterapeutti ovat lihaskuntoharjoittelussa yhteistyötahoina. Liikunta ja erilaiset pelit ja harjoitteet ovat tärkeässä osassa päivää ja myös Karstulan kunnan liikunnanohjaaja Heli Alapiha on mukana liikuntaan ohjaamisessa ja kannustamisessa aika ajoin.

Lisäksi päiväkeskuksella on aktiivista yhteistyötä mm. eri vapaaehtoisten, eläkeläisjärjestöjen, seurakunnan ja koulun kanssa. Syksyllä 2015 mm. on alkanut kummiluokkatoiminta, jossa tarkoituksena on lisätä eri sukupolvien välistä yhteistyötä.

Asiakkaaksi päiväkeskukseen tullaan palveluohjauksen kautta. Palveluohjaaja on käynyt kotona keskustelemassa kotona pärjäämisestä ja asioista, jotka parantavat tai pitävät yllä kuntoa ja terveydentilaa. Samassa yhteydessä palveluohjaajan kanssa on mietitty miksi hän suosittelee tai ohjaa päivätoimintaan: onko tarve peseytymiselle turvallisissa olosuhteissa, fyysisen kunnon ja liikkumisen tukemiselle, terveydenhoidolliselle seurannalle tai onko mielialaan liittyvää tuen tarvetta.

Kotikäynin jälkeen päiväkeskusohjaajat soittavat ja sopivat päivätoiminnan alkamisesta. Ohjaajien kanssa sovitaan käyntipäivä ja palvelun alkuun liittyvät asiat heti palvelun alkaessa. Päivän valintaan vaikuttaa suuresti kuljetusjärjestelyt; pyritään siihen, että samalta suunnalta tulevat asiakkaat tulevat toimintaan samana päivänä.

Vastuuhenkilöt
Palveluvastaava Seija Nieminen-Lahti puh. 044 711 4537