Kivijärven lastenneuvola

Neuvolapalvelu koostuu määräaikaistarkastuksista. Vastaanottokäyntien määrä voi vaihdella lapsen yksilöllisen tarpeen mukaan. Käyntien yhteydessä tehdään valtakunnallisten suositusten mukaisia tutkimuksia ja annetaan ikään kuuluvat rokotukset. Terveydenhoitaja ja lääkäri toimivat neuvolassa yhteistyössä ja ohjaavat tarvittaessa perhettä käyttämään muitakin palveluja

Vastuuhenkilöt
Palveluvastaava Sirpa Karisto 044 459 8935, sirpa.karisto@saarikka.fi