Päihdetyö

Päihdetiimin työn tarkoituksena on edistää ja ylläpitää fyysistä ja psykososiaalista hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänhallintaa sekä vaikuttaa ehkäisevästi sosiaalisia ongelmia synnyttäviin tekijöihin.

Tavoitteena on vähentää päihteiden käytöstä aiheutuvia psykososiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden käytöstä irroittautumista ja elämäntilaneen kokonaisvaltaista korjautumista. Päihdekuntoutus, avokuntoutus, katkaisuhoito, asumisen tuki, arjen hallinnan tuki, omaisten tuki.

Tapaamiset ajanvarauksella. Palvelu tarjotaan koko Saarikan alueelle.

Palveluaika

Puhelinaika ma- pe klo 9 - 10
Sosiaalityöntekijä, puh. 044 459 8555
Sairaanhoitaja, puh.  044 711 4534

Yhteydenotto myös Hyviksen kautta

Kirjautuminen Keski-Suomen OmaHyvis -palveluun

Vastuuhenkilöt
Palveluvastaava Tiina Mankonen 044 459 8327