Heralan serviisi

Heralan Serviisin alueella sijaitsee 36 ikäihmisten asuntoa ja päiväkeskus. Sijainti on keskeisellä paikalla terveyskeskuksen ja Heralan taiteilijakodin kiinteässä läheisyydessä. Toimintaa ja tapahtumia on lähes päivittäin ja asukkaat voivat osallistua päätalossa päivätoimintaan, yhdessäoloon ja ruokailuihin. Asukkaiden tarvitsema hoito järjestetään kotihoidon kautta. Yöhoito yöpartion toimesta.

Asukkaat tulevat palveluohjauksen kautta ja jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen kotihoidon palvelu- ja hoitosuunnitelma.

Toiminnassa noudatetaan Saarikan kotihoidon yhteisiä linjauksia, josta saat lisätietoa kotihoidon oppaasta ja Heralan Serviisin omavalvontasuunnitelmasta.

Heralan KuntoSiipi

Heralan Serviisin päätalossa toimii pieni kuntoutussiipi, jossa toteutetaan ikäihmisten arkikuntoutusta. KuntoSiiven keskeisenä tavoitteena on vahvistaa ikäihmisen mahdollisuuksia asua omassa kodissa kotihoidon tai omaisten turvin.

Asiakkaaksi ohjaudutaan pääasiallisesti osastojen kautta, mutta palvelua tarjotaan myös kotihoidon asiakkaille, joilla on toimintakyvynarvioinnin tai arkikuntoutuksen tarvetta. Asiakkaat tulevat palveluihin palveluohjauksen kautta.

Heralan Kuntosiipi

Omavalvontasuunnitelma

Kotihoidon opas

Palvelu- ja hoitosuunnitelmalomake

Elämänkulkulomake

Vastuuhenkilöt
Palveluvastaava Paula Paavola, puh. 040 157 8900 ja vastaava hoitaja Soili Riihimäki puh. 044 4598 792