Kuntouttavan työtoiminnan ohjaus, Saarijärvi

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen, toteuttamiseen ja seurantaan liittyvät asiat. Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on edistää ja ylläpitää psykososiaalista hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänhallintaa sekä vaikuttaa ennaltaehkäisevästi sosiaalisia ongelmia synnyttäviin tekijöihin.

Vastuuhenkilöt
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja 040 710 4097, palveluvastaava Tiina Mankonen 044 459 8327