Hankinnat

Perusturvaliikelaitos Saarikka on julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalain) tarkoittama hankintayksikkö.  Saarikan tekemiin, kansallisen kynnysarvon ylittäviin hankintoihin sovelletaan hankintalakia. Hankinnat ilmoitetaan työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämällä maksuttomalla, sähköisellä ilmoituskanavalla HILMA (www.hankintailmoitukset.fi)

Saarikka tekee myös kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja eli ns. pienhankintoja, joihin sovelletaan Saarikan omia hankintaohjeita.