Tietosuojakäytäntömme

Tietosuoja on osa perustuslain takaamaa yksityisyyden suojaa ja meidän jokaisen perusoikeus. Asiakas-/potilassuhde perustuu aina luottamukseen, jolloin henkilön on voitava olla varma, että hänen tietojaan käytetään asianmukaisesti. Haluamme Saarikassa olla luottamuksesi arvoisia. Käsittelemme aina tietojasi huolellisesti ja asianmukaisesti.

EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisteröidylle (kuten asiakkaille, potilaille ja henkilöstölle) on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan, kuten nimi- ja osoitetiedot, kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava mm. henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja millaisia oikeuksia hänellä on henkilötietoihinsa.

Sivulle Henkilötietojen käsittely on koottu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti asiakkaalle ja henkilöstölle annettavaa informaatiota henkilötietojen käsittelystä Perusturvaliikelaitos Saarikassa.