Toimintaohjeita yli 70-vuotiaille

Julkaistu 23.3.2020 klo 12.23

Valtioneuvosto on päättänyt 16.3.2020 ottaa käyttöön valmiuslain 18.3.2020 alkaen. Päätöksen yhteydessä Valtioneuvosto antoi seuraavan toimintaohjeen: Yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), pois lukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.

MITÄ TOIMINTAOHJE TARKOITTAA?

Valtiovallan edustajilta on tullut tiedotusvälineiden kautta tarkempaa ohjeistusta asiasta:

Saavatko yli 70-vuotiaat enää käydä kaupassa?

– Saa käydä kaupassa. Saa käydä apteekissa. Ja kannattaa jatkaa ulkoilua, jos on sitä harrastanut, rauhoittelee sosiaali- ja terveysministeriön Hyvinvointi- ja palveluosaston johtaja Tuija Kumpulainen.

Kumpulainen muistuttaa, että karanteeni on aina viranomaispäätös, eikä tässä ole sellaisesta kyse. Sen sijaan hallituksen toimintaohjeen kehottaa yli 70-vuotiaita välttelemään väkijoukkoja ja julkisia paikkoja mahdollisuuksien mukaan. Kyseessä ei ole suora kielto, vaan enemmänkin painava suositus.

Karanteenia vastaavat olosuhteet tarkoittavat käytännössä pitkälti pysymistä kotioloissa. Mitä vähemmän lähikontakteja on, sen parempi. Yli 70-vuotiaat päättävät viime kädessä itse, miten tiukasti he toimintaohjetta noudattavat. 

Karanteeniomaisissakin olosuhteissa voi ulkoilla normaalisti, mutta välimatkaa vastaantulijoihin kannattaa pitää. Kaupassa ja apteekkipalveluissa ei suositella asioimaan ainakaan ruuhka-aikoina. Jos asioi itse kaupassa tai apteekissa, niin kannattaa muistaa ehdottomasti hyvä käsihygienia ja pitää välimatkaa kaupassa asioiviin ihmisiin.

Ruoka- ja apteekkipalveluita voi myös tilata suoraan kotiin ja ennen kaikkea kannattaa pyytää läheisiä auttamaan niiden hoitamisessa. 

Saarikan alueen jäsenkunnat tiedottavat omilla sivuillaan tarkemmin alueillaan toimivien kauppojen ja muiden yritysten tarjoamista ruokaostosten kotiinkuljetus- ja muista palveluista.

OHJEITA IKÄÄNTYNEIDEN JA RISKIRYHMÄSSÄ OLEVIEN OMAISILLE JA LÄHEISILLE

Kaikkia pyydetään ottamaan huomioon tartuntariski ja omalla toiminnallaan estämään tautia leviämästä.

Jokaisen on erityisesti kiinnitettävä huomiota ikääntyneisiin ja henkilöihin, joiden vastustuskyky on heikentynyt. Vastustuskyky voi heikentyä esimerkiksi perussairauksien, kuten diabeteksen tai sydän- ja verisuonisairauksien takia.

Yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmässä olevien luona ei pidä tarpeettomasti vierailla. Yhteyttä heihin voi pitää esimerkiksi puhelimitse tai skypen avulla. 

Mikäli vierailu on välttämätöntä, kättelystä, halaamisesta ja muista lähikontakteista pitää luopua, ellei se ole hoidon ja huolenpidon turvaamiseksi täysin välttämätöntä esimerkiksi hoitohenkilökunnalle. Vierailulla pitää käyttää esimerkiksi huivia tai suojata muutoin hengitystiensä.

Myös yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmässä olevien läheisiä kehotetaan ottamaan huomioon mahdollinen tartuntavaara muiden kontaktien välityksellä. 

Naapurit ja läheiset ihmiset ovat tärkeitä tukijoita arjen sujumiseksi poikkeusoloissa.

 

OHJEISTUSTA IKÄIHMISTEN LABORATORIONÄYTTEENOTTOON POIKKEUSOLOISSA

Saarijärven ja Karstulan laboratorio Marevan kokeissa kävijät kehotetaan käymään arkisin klo 12-15, vastaus tulee seuraavana päivänä.Muut laboratoriokokeet mielellään ajanvarauksella, joko Saarikan www.sivujen kautta tai varaamalla aika vastaanottojen toimistoista

Kannonkosken, Kivijärven näytteenottoMarevan kokeissa kävijät kehotetaan käymään ma klo 14-15 välillä

Kyyjärven näytteenotto Marevan kokeissa kävijät kehotetaan käymään ke klo 14-15 välillä

TOIMINTAOHJE PALVELUNTUOTTAJILLE

Saarikka ohjeistaa kotiin palveluja vievien yrittäjien kiinnittävän huomiota siihen, että asiakkaiden luokse mennään vain terveenä, asiakastyössä kiinnitetään erityisesti huolta hyvään käsi- ja yskimishygieniaan ja mahdollisuuksien mukaan pidetään yli 70-vuotiaisiin asiakkaisiin hieman välimatkaa tartuntojen ehkäisemiseksi.